Obchodné podmienky

Vitajte vo svete zdravia, čistoty a energie

BioVitae biomarket, zdravá výživa

- v našej ponuke nájdete viac ako 7000 produktov pre Vaše zdravie a krásu

- na Slovensku pôsobíme od roku 2008

- ochotne Vám poradíme a obslúžime Vás priamo v kamennom obchode na Podzámskej 4/A, Nové Zámky 940 01

- na všetok tovar sa vzťahuje záruka, ktorú si môžete uplatniť

 

Všeobecné obchodné podmienky predaja platné pre maloobchod a veľkoobchod

Vážený zákazník,

v zmysle platných legislatívnych noriem Slovenskej republiky predovšetkým v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru  alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2004 Z.z.) a tiež za účelom stanovenia jasných a zrozumiteľných pravidiel pre bezproblémové nakupovanie na www.biovitae.sk sú stanovené nasledovné obchodné a dodacie podmienky:

Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.biovitae.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť:

B.J.A. Nature Energy s.r.o.

IČO: 45 246 661

SK DIČ: SK2022911341

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, číslo vložky 25489/N (ďalej len "Prevádzkovateľ").

Nákup v internetovom obchode BioVitae biomarket, zdravá výživa pre vás môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP").

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou B. J. A. Nature Energy s.r.o. Nevädzová 10 940 01 Nové Zámky ( ďalej len Prvádzkovateľ) ktoré budú uzatvorené prostredníctvom eletronického obchodu www.BioVitae.sk (ďalej len obchod).

 

1. Vymedzenie pojmov

a) Spotrebiteľom (ďalej len "Kupujúci") je plnoletá fyzická alebo právnická osoba využívajúca tovar na iný účel ako na podnikanie alebo na iný účel ako výkon svojho povolania či zamestnania, ktorá prostredníctvom on - line rozhrania nachádzajuceho sa na stránke Predávajúceho odoslala kompletne vyplnenú objednávku

b) Podnikateľom (ďalej len "Kupujúci") je plnoletá fyzická alebo právnicka osoba využívajúca tovar na účely podnikania a /alebo na výkon svojho povolania či zamestnania, ktorá prostredníctvom on- line rozhrania nachádzajúceho sa na stránke Predávajúceho odoslala kompletne vyplnenú objednávku

- na stránkach www.biovitae.sk

- mailom: office@biovitae.sk

- telefonicky: +421356421513/ +421905351842/ +421910114930/ +421901712584

Kompletne vyplnená objednávka:

Kupujúcim úplne vyplnená objednávka (zodpovedané a uvedené všetky povinné údaje vyžadované Predávajúcim) sa nachádzajú sa na webovej stránke Prevádzkovateľa pri čom týmto odoslaním objednávky alebo poskytnutím povinných údajov poverenému zamestnancovi Prevádzkovateľa, ktorý v mene kupujúceho vyplnil kompletne vyplnenú objednávku,

Kupujúci potvrdil, že

bol oboznámený s Obchodnými podmienkami  (ďalej len OP) v aktuálnom znení, preštudoval si ich obsah, s ich obsahom súhlasil, zaviazal sa ich dodržiavať a postupovať v súlade s nimi, bol jednoznačne a zrozumiteľne informovaný pred svojimi úkonmi, ktoré smerovali k uzavretiu tejto Zmluvy o všetkých úkonoch, ktorými sa dajú zistiť a opraviť chyby, ktoré spôsobil svojimi predchádzajcimi úkonmi, a to ešte pred odoslaním objednávky ako i o technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb.

Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti v zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä ale nie výlučne oboznámil Záujemcu s písomnými informáciami o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Zmluvy vrátane lehoty na odstúpenie od Zmluvy, s adresou predávajúceho, na ktorej môže Spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť a s informáciami o záruke bol informovaný, že jazykom ponúkanom na uzavretie Zmluvy je slovenský jazyk. Kompletne vyplnená objednávka obsahuje  cenu, ktorú Kupujúci zaplatí za tovar a jeho doručenie.  

Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na interntovej stránke Predávajúceho www.biovitae.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa Všeobecných obchodných podmienok.

2. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

Kupujúci si objednáva tovar prostrednícvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci si môže na internetovom obchode www.biovitae.sk objednať tovar pri ktorom je tlačidlo: do košíka. Tým sa tovar automaticky pridá do nákupného košíka, kde zadá počet požadovaných kusov. Po ukončení výberu, Kupujúci stlačí tlačidlo vyplniť objednávku. Kupujúci si vyplní spôsob dodania a platby za tovar, vyplní dodaciu adresu (fakturačnú adresu ak je iná ako dodacia) a ostané požadované údaje. Na záver potvrdí svoj súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami. Ak je všetko v poriadku stlačením tlačidla Objednávka s povinnosťou platby!  je tovar záväzne objednaný.

Kupujúci obdrží e-mailom automatické potvrdenie prijatia objednávky. Potvrdením objednávky Kupujúci berie na vedomie , že odoslanie objednávky Predávajúcemu sa kvalifikuje záväznou súčasťou kúpnej zmluvy v zmysle paragrafu 588 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky. Predávajúci potvrdí odoslanú objednávku Kupujúceho do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky.

Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky Predávajúcim Kupujúcemu. Záväzným potvrdením objednávky vzniká spotrebiteľská kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany.

Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu správne dodaný tovar za cenu dohodnutú v objednávke.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho, množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objenávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa od začiatku ruší. Zmluvné strany sú povinné vydať, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

Predmet kúpy prechádza do vlastníctva kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny.

Webová stránka Predávajúceho:

Verejný elektronický obchod Predávajúceho nachádzajúci sa na www.biovitae.sk v sieti Internet


3. Vybavenie objednávky, dostupnosť tovaru

Objednávky sú vybavované priebežne v pracovných dňoch v čase od 8:30 do 17:00 hod. Pri osobnom odbere treba poslať objednávku najneskôr do 12:00, inak bude pripravená k odberu až nasledujúci pracovný deň.

Podľa spôsobu objednania tovaru je zákazník informovaný o termíne dodania tovaru e-mailom alebo telefonicky.

Ak je tovar na sklade, tovar je vyexpedovaný v deň objednávky alebo v nasledujúci pracovný deň.

Ak je tovar dostupný do 3-7 pracovných dní Kupujúci bude informovaný telefonicky alebo emailom o presnom dodaní tovaru.

Ak je tovar nedostupný Kupujúci bude informovaný telefonicky alebo emailom o ďalšom postupe.

V prípade, že objednaný tovar alebo časť tovaru na sklade nie je, bude Kupujúci informovaný e - mailom, alebo telefonicky a s Predávajúcim sa dohodne na ďalšom postupe.

V prípade, že z objednávky nechýba väčšia časť, Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť objednávku a vyexpedovať väčšiu časť, o čom bude Kupujúci informovaný. 

 

4. Spôsob doručenia a platba

Tovar dodávame prostredníctvom GLS kuriérskou službou alebo osobným odberom.

Cena za doručenie tovaru kuriérom GLS:

  • cena zvoleného spôsobu doručovania, pričom doručenie tovaru zahŕňa cenu za dopravu a cenu za zabalenie tovaru

Konečná cena:

  • definitívna cena, ktorú zaplatí Kupujúci, je cena za jednotlivé položky tovaru zvolené Kupujúcim a cena za doručenie tovaru.

Úhrada poštovného Kupujúcim (maloobchodným odberateľom) ceny sú uvedené vrátane DPH.

Úhrada poštovného firmám (veľkoobchodným odberateľom) - ceny sú uvedené vrátane DPH.

Hmotnosť a výška objednávky Platba
Odber osobne v kamennom obchode hotovosť, platobná karta 0 eur
Doprava GLS kuriérom pri objednávke nad 20,00 EUR s DPH, platbná karta, prevod 0 eur
Doprava GLS kuriérom pri objednávke nad 20,00 EUR s DPH, dobierka 1,25 eur

Doprava GLS kuriérom pri objednávke pod 20,00 EUR s DPH, dobierka

Doprava GLS kuriérom pri objednávke pod 20,00 EUR s DPH, platbná karta, prevod

 4,85 eur s DPH

3,60 eur s DPH

 Momentálne tento spôsob prepravy nie je možný v eshope

SP balík na poštu prevodom do hmotnosti 4,99 kg 2 pracovné dni

SP balík na poštu dobierka do hmotnosti 4,99 kg 2 pracovné dni

 

2,70 eur s DPH

3,90 eur s DPH

 

Objednávky vybavujeme v lehote 1- 7 dní

Nadrozmerný, ťažký tovar  

Ak bude tovar natoľko veľkého rozmeru, alebo ťažký a bude ho potrebné poslať vo dvoch a viac balíkoch, predávajúci si vyhradzuje právo účtovať extra poštovné.

Naša firma sa zaväzuje optimalizovať náklady v prospech zákazníka s ohľadom na zasielaný tovar.


Osobný odber:Tovar uchovávame po dobu 48 hodín od objednania.

Tovar je možné vyzdvihnúť si na adrese:

BioVitae biomarket, zdravá výživa

Podzámska 4A

94001 Nové Zámky

 

4.2 Podmienky pre veľkoobchodných odberateľov

 Naša firma sa zaväzuje optimalizovať poštovné a prepravné náklady vždy v prospech zákazníka.


4.3 Cena za dopravu mimo SR - v rámci EU

Cena bude stanovená individuálne podľa povahy zásielky a preferovaného spôsobu dodania. O cene zásielky bude Predávajúci Kupujúceho informovať e mailom alebo telefonicky.

 

5. Kúpna cena a platby

Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola potvrdená Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.biovitae.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.

Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravu, pokiaľ to nie je vyslovene uvedené v popise tovaru. Náklady na použitie elektronických prostriedkov sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.


Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho uhradiť platbu za tovar vopred.


Ku kúpnej cene tovaru je pripočítaná:


a) Doprava podľa vybraného spôsobu dopravy a miesta doručenia. Cenu za dopravu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu dopravy uvedeného v objednávke, ktorým je:

- GLS kuriér

- Osobný odber


b) Platba podľa vybraného spôsobu platby. Cenu za platbu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu platby uvedeného v objednávke, ktorým je:

- Dobierka - GLS kuriérovi

- Prevodom alebo vkladom na účet prostredníctvom zálohovej faktúry

- Platobná karta - platba prostredníctvom platobnej brány Global payments (GP)

Platba kartou

 

 

Faktúra za kúpnu cenu tovaru vrátane ceny za dopravu a platbu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list. Informácia o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v bode 6. Dodacie podmienky Všeobecných obchodných podmienok. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu za tovar (kúpna cena vrátane ceny dopravy a platby) vopred a Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci bezodkladne vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu spôsobom dohodnutým medzi zmluvnými stranami.

Údaje pri prevode alebo vklade na účet Predávajúceho:

Číslo účtu: B.J.A. Nature Energy s.r.o.: Tatrabanka 2924827058/1100

Variabilný symbol: čislo objednávky

Suma: Celková čiastka FAKTÚRY

 

6. Dodacie podmienky


Tovar na internetovom obchode www.biovitae.sk predstavuje pre Kupujúceho ponuku tovaru, nepredstavuje aktuálny stav produktov na sklade Predávajúceho.

Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru v čo najkratšom termíne vzhľadom na povahu objednaného tovaru, vybraného spôsobu doručenia Kupujúcim a prevádzkových možností Predávajúceho.

V prípade, že sa objednaný tovar nenachádza na sklade Predávajúceho, bude o dodacej lehote a termíne dodania Predávajúci Kupujúceho informovať e-mailom alebo telefonicky.

V prípade, že Kupujúci neakceptuje termín dodania má právo objednávku stornovať, bez akýchkoľvek sankcií.

V prípade, že si Kupujúci zvolí spôsob úhrady prostredníctvom vkladu na bankový účet na základe faktúry, tovar mu bude odoslaný až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho.

Miesto dodania tovaru je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia.

Dopravu na adresu určenia zaisťuje Predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku prípadne záručný list. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí, či vonkajší obal balíka a lepiaca páska nie sú poškodené. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je Kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu prípadne tovar neprebrať. Na základe vyhotoveného záznamu bude Kupujúcemu po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je Kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru Kupujúcemu zavinené prepravcom.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru Kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má Kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.

Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie Kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim od doby doručenia Kupujúcemu.

Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí Kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu.

 7. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy a zrušiť objednávku kedykoľvek a bez udania dôvodu:

7.1. V zmysle § č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení zákonov (ďalej len zákon č. 102/2014 Z.z.).

Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy aj po záväznom akceptovaní objednávky Predávajúcim.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, to však neplatí pri:

- predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (dátum spotreby)

- predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov aktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

Predávajúci je povinný vrátiť všetky platby , ktoré od Kupujúceho v súvislosti s kúpnou zmluvou prijal, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 -tich dní. Predávajúci je povinný vrátiť platbu rovnakým spôsobom aký použil Kupujúci pri svojej platbe. V písomnom odstúpení uveďte aj číslo Vášho účtu pre vrátenie peňazí. Predávajúci však nie je povinný vrátiť platbu skôr než kupujúci preukáže že tovar poslal späť.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 -tich dní vrátiť tovar spolu s faktúrou predávajúcemu, pričom kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu

Odstúpenie od zmluvy je možné posielať aj na email:office@biovitae.sk

Nepoškodený a zabalený tovar je potrebné vrátiť na adresu:

BioVitae biomarket, zdravá výživy

Podzámska 4A, 940 01 Nové Zámky.

Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ku ktorému došlo neadekvátnym zaobchádzaním s tovarom.

7.2. Odstúpenie od zmluvy zo strany Predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a) objednávku nebolo možné akceptovať (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.

b) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva.  V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich dní.

 V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude Predávajúci žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

 

8. Záruka a servis


Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota.

Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.biovitae.sk alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti.

K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, vrátane príslušenstva.

Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok.

9. Reklamačný poriadok


Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa zákona č. 250 /2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa na spotrebný tovar kupovaný za účelom osobnej spotreby, u ktorého sú v záručnej lehote uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby.


Tieto ustanovenia neplatia pre právnickú osobu, ktorá nakupuje tovar za účelom podnikania. Zodpovednosť za chyby sa v tomto prípade riadi § 422 a nasl. Obchodným zákonníkom SR.

"Predávajúci" je spoločnosť B.J.A. Nature Energy s.r.o., Nevädzová 10, 940 52 Nové Zámky, IČO: 45 246 661, DIČ: 2022911341, IČ DPH SK2022911341 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, číslo vložky 25489/N

„Kupujúci“ je:
1. spotrebiteľ – osoba, ktorá nakupuje na osobnú spotrebu
2. fyzická/právnická osoba – podnikateľ – osoba, ktorá nakupuje za účelom podnikania

10. Právo kupujúceho na reklamáciu chybného tovaru

Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je Kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Zodpovedná osoba je povinná po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.


Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie telefonické alebo písomné vyjadrenie emailom najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.


Ak tovar vykazuje zjavne chyby t.j. poškodený prepravný obal, je Kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade je zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.


Kupujúci môže uplatniť reklamáciu zaslaním tovaru na adresu:

BioVitae biomarket, zdravá výživa

Podzámska 4A, 94001 Nové Zámky

prípadne osobne na tejto adrese po predchádzajúcom telefonickom dohovore, info kontakty.

Pred zaslaním tovaru prosím vyplňte Reklamačný formulár, ktorý po vyžiadaní Vám bude odoslaný a odošlite na email: office@biovitae.sk alebo poštou na adresu zaslania tovaru. K reklamovanému tovaru prosím priložte daňový doklad o kúpe tovaru.

V prípade, že reklamovaný tovar je zaslaný predávajúcemu poštou alebo kuriérom zodpovedná osoba zásielku preberie, skontroluje zásielku a dokumentáciu, rozhodujúci dátum na lehotu reklamácie je dátum prijatia reklamovaného tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar poslaný na dobierku nebude prebraný. Odporúčame tovar dôkladne zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave, prípadne zásielku poistiť.

10.1 Záručné podmienky

Pre všetky tovary, ktoré sú kupované spotrebiteľom – na osobnú spotrebu je podľa platných zákonov Slovenskej republiky záručná lehota 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú, kratšiu lehotu pre určité druhy tovaru. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
Ak je na predávanom tovare (na obale alebo v návode) vyznačená lehota na použitie (expirácia) neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Pri predaji tovaru Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním.


Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté v súvislosti s bežným opotrebovaním tovaru, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania alebo skladovania a pri živelných katastrofách.


Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.


10.2 Záverečné ustanovenia reklamačného poriadku


Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia

11. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi Kupujúcim a predávajúcim a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito dvoma subjektmi. V prípade ak je Kupujúci nespokojný s výsledkom svojej žiadosti o nápravu a pokus o vyrešenie sporu s Predávajúcim bol bezvýsledný, má právo podať návrh príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov ktorým je v tomto prípade napr. Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia má k dispozícii všetky potrebné informácie o alternatívnom postupe ktorým môže spotrebiteľ prípadný spor riešiť. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie.

11.1 Orgán dozoru a dohľadu

V zmysle zákona č. 22/ 2014 a zákona č. 250/2007

Orgánom dozoru a dohľadu ktorému podlieha Predávajúci B.J.A.Nature Energy s.r.o. na vebovom sídle internetového obchodu www.biovitae.sk

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj

Staničná 9,949 01 Nitra


V Nových Zámkoch 30.07.2019

 

12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok I.
Úvodné ustanovenia
Prevádzkovateľom internetového obchodu www.biovitae.sk je spoločnosť:
B.J.A. Nature Energy s.r.o.,Nevädzová 10,94001 Nové Zámky

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
BioVitae biomarket,zdravá výživa  Podzámska 4 A, 940 01 Nové Zámky
Mail: office@biovitae.sk
Telefon: + 421356421513/ + 421905351842

Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)
Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.
Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
„Osobné údaje" sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba"); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Ako návštevník alebo zákazník web stránky: www.biovitae.sk spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám ako „dotknutá osoba" poskytli, za podmienok stanovených v týchto podmienkach ochrany osobných údajov.

Článok II.
Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ
Osobné údaje na spracovanie objednávky

Účelom spracovania osobných údajov zákazníkov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami ako dotknutou osobou a nami ako prevádzkovateľom.
Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vystavenie daňového dokladu a úspešné vybavenie objednávky.
Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.
Pri spracúvaní objednávky je právny základ spracovania osobných údajov článok 6, ods. 1 písmeno b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (kúpnej zmluvy) a tiež na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov § 13 ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty), ktorý taktiež upravuje dobu uchovávania týchto osobných údajov.

Príjemcami týchto osobných údajov je naša účtovnícka spoločnosť, kuriérska spoločnosť a Slovenská pošta s ktorými (okrem Slovenskej pošty) máme uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov.


Osobné údaje na marketingové účely
Na účely informovania o našich ponukách a novinkách (marketingové informácie) spracúvame vaše emailové adresy na právnom základe článku 6, ods. 1. písmeno a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Tieto osobné údaje spracúvame až do doby, pokým váš súhlas neodvoláte. Príjemcami týchto osobných údajov je IRISOFT, s.r.o.(prevádzkovazeľ eshopového systému), PUBLA s.r.o. (spracovanie a vedenie účtovníctva), GLS General Logistics systems Slovakia s.r.o.(prepravná spoločnosť), Slovenská pošta a.s.(prepravná spoločnosť).

Cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality a pohodlnejšieho nakupovania ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať v rámci nastavenia vášho internetového predliadača. Príjemcami týchto súborov je spoločnosť Google (https://policies.google.com/technologies/partner-sites)

Článok III
Práva dotknutej osoby
Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.
Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.
Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)
Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte na kontaktné údaje uvedené v úvodných ustanoveniach.

Príručku pre občanov o ochrane údajov v EÚ nájdete na nasledovnej webstránke
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/su_to_vase_udaje_-_prevezmite_kontrolu.pdf

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 21.05.2018

13. Záverečné a prechodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky


Právne vzťahy výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník ako aj súvisiacimi predpismi.

Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán rozhodne príslušný súd SR. Kúpno-predajná zmluva podlieha slovenskému štátu.


Aktualizované v Nových Zámkoch 21.05.2018

B.J.A.Nature Energy s.r.o.

Všetky práva vyhradené.

 

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie